Báo giá thi công sơn Jotun

Hạng MụcĐVTĐơn GiáGhi Chú
Sủi toàn bộ lớp sơn tường cũ trong nhàm260,000Vệ sinh
Sủi toàn bộ lớp sơn tường cũ ngoài nhàm270,000Vệ sinh
Sơn tường mới:
Bả bột 2 lớp, xả nhám tường, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ.
m2110,000Nội thất Jotaplast (Jotun)
Sơn tường mới:
Bả bột 2 lớp, xả nhám tường, sơn 2 nước phủ.
m2100,000Nội thất Jotaplast (Jotun)
Sơn tường cũ:
Sủi lớp sơn bong tróc, nấm mốc, lỗ đinh. Dặm bột sơn lại, xả nhám tường, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ.
m270,000Nội thất Jotun Jotaplast. 
Sơn tường cũ:
Sủi lớp sơn bong tróc, nấm mốc, lỗ đinh. Dặm bột sơn lại, xả nhám tường, 2 lớp phủ.
m260,000Nội thất Jotun Jotaplast. 
Lăn sơn 2 lớp phủ (Tường mới chỉ lăn sơn).m247,000Nội thất Jotaplast
Sơn tường mới:
Bả bột 2 lớp, xả nhám tường, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ.
m2140,000Ngoại thất Jotun jotashield
Sơn tường cũ:
Sủi lớp sơn bong tróc, nấm mốc, lỗ đinh. Dặm bột sơn lại, xả nhám tường, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ.
m2115,000Ngoại thất Jotun jotashield.
Lăn sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủ. (Tường mới chỉ lăn sơn).m290,000Ngoại thất Jotun jotashield.

Bài viết liên quan

Mẫu Nhà Phố Đẹp, Phong Cách Hiện Đại, Diện Tích 4,5×20 – NP11

Mẫu Nhà Phố Đẹp, Phong Cách Hiện Đại, Diện Tích 4,5×20 – NP11

Mẫu Nhà Phố Hiện Đại Diện Tích 4×13 Tại Thủ Đức – NP3

Mẫu Nhà Phố Hiện Đại Diện Tích 4×13 Tại Thủ Đức – NP3

Trả lời