Báo giá thi công sơn dulux

Hạng MụcĐVTĐơn GiáGhi Chú
Sủi toàn bộ lớp sơn tường cũ trong nhàm260,000Vệ sinh
Sủi toàn bộ lớp sơn tường cũ ngoài nhàm270,000Vệ sinh
Bả bột 2 lớp, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủm2135,000Nội thất Sơn Dulux
Bả bột 2 lớp, xả nhám, sơn 2 nước phủm2120,000Nội thất Sơn Dulux
Dặm bột sơn lại tường cũ, sơn 2 lớp phủm285,000Nội thất Sơn Dulux
Lăn sơn 2 lớp phủm260,000Nội thất Sơn Dulux
Bả bột 2 lớp, sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủm2150,000Ngoại thất Sơn Dulux
Dặm bột sơn lại tường cũ, sơn 1 lớp lót 2 lớp phủm2120,000Ngoại thất Sơn Dulux
Lăn sơn 1 lớp lót, 2 lớp phủm285,000Ngoại thất Sơn Dulux

Bài viết liên quan

Thiết kế thi công nhà phố

Thiết kế thi công nhà phố

Mẫu Nhà Phố Hiện Đại Diện Tích 4×15- NP20

Mẫu Nhà Phố Hiện Đại Diện Tích 4×15- NP20

Trả lời